Chính sách bảo mật thông tin

 • 1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

  Phụ Kiện TOP chỉ cần thông tin cụ thể của khách đặt hàng bao gồm:

  – Tên , địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên hệ khi giao hàng.

 • 2. Phạm vi sử dụng thông tin:

  Phụ Kiện TOP chỉ sử dụng thông tin khi giao hàng và truy xuất dành cho chế độ bảo hành, khiếu nại về sản phẩm.

 • 3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Phụ Kiện TOP chỉ lưu trữ thông tin khách hàng đến hết thời hạn bảo hành sản phẩm.

 • 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  Thông tin khách hàng được lưu trữ bằng phiếu bán hàng tại cửa hàng và phần mềm quản lý.

 • 5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  Khách hàng muốn thay đổi thông tin cá nhân với từng sản phẩm đã mua hoặc thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp Phụ Kiện TOP.

 • 6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  Phụ Kiện TOP cam kết đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng đã lưu trữ và không sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác quy định này.